Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Oferta na przygotowanie i dostarczenie obiadów dla uczestników Dziennego Domu Senior+ / Zakończone

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie, ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków, zaprasza do złożenia ofert w trybie zapytania ofertowego dotyczącego przygotowania i dostarczenia obiadów dla uczestników Dziennego Domu „Senior+” Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie.

1. Opis zapytania ofertowego został zamieszczony w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – został zamieszczony w Załączniku nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
3. Planowany termin wykonania zamówienia: termin realizacji zamówienia – od 1 lipca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
4. Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. Uprzejmie prosimy o przesłanie oferty cenowej do dnia 22.06.2023 r. na wskazany adres e-mail: zamowienia.publiczne@pcpr.pruszkow.pl bądź bezpośrednio w siedzibie PCPR do godziny 10.30.

Załączniki:
1. Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1
2. Formularz ofertowy – Załącznik nr 2
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 3
4. Istotne postanowienia umowy – Załącznik nr 4

ZAŁĄCZNIKI: