Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Koszty utrzymania w DPS

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769, z późn. zm.) średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej o zasięgu powiatowym ustala starosta i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niż do dnia 31 marca każdego roku.

 

W roku 2018 ustala się średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej w powiecie pruszkowskim:

- w Domu Pomocy Społecznej dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w Brwinowie – w wysokości 4850,00 zł;

- w Domu Pomocy Społecznej dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w Czubinie                                                – w wysokości 4160,34 zł;

- w Domu Pomocy Społecznej dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w Pruszkowie – w wysokości 3484,61 zł.