Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny

Realizacją wniosków o dofinansowania do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego dla indywidualnych osób niepełnosprawnych zajmuje się: p. Agnieszka Filipowska tel. 22 720-63-11

Pisemny wniosek o dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego osoba niepełnosprawna składa w powiatowym centrum pomocy rodzinie właściwym dla miejsca zamieszkania.

Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, jeżeli przeciętny miesięczny dochód, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:
• 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym;
• 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny wynosi do 80% kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Dofinansowanie nie może obejmować zwrotu środków za zakupiony sprzęt rehabilitacyjny przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy.