Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Szkolenia

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie nie rzadziej niż raz w roku przeprowadza  szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze według programu „PRIDE – Rodzinna Opieka Zastępcza”.

W celu uzyskania wstępnej akceptacji umożliwiającej odbycie szkolenia kandydat musi złożyć następujące dokumenty:

  • podanie,
  • zaświadczenie o dochodach,
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do bycia rodziną zastępczą wystawione przez lekarza pierwszego kontaktu,
  • zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

Każdorazowo przed rozpoczęciem szkolenia z kandydatami na rodziców zastępczych pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie przeprowadza analizę sytuacji osobistej, rodzinnej i majątkowej kandydatów. Wstępnej akceptacji kandydatów dokonuje organizator rodzinnej pieczy zastępczej w osobie dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Społecznej w Pruszkowie po konsultacji z Zespołem ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej i trenerami prowadzącymi szkolenie. Szkolenia dla kandydatów na niezawodowe rodziny zastępcze odbywają się w wymiarze 55 godzin szkoleniowych wraz z konsultacjami indywidualnymi. Kandydat musi również odbyć 10 godzin praktyk w zawodowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.