Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Ekonomia Społeczna i Solidarna

Ekonomia społeczna to podejście do zarządzania gospodarką, które skupia się na równoważeniu celów ekonomicznych, społecznych i środowiskowych. W ramach ekonomii społecznej, firmy i organizacje działają na rzecz dobra społecznego poprzez tworzenie wartości dla społeczeństwa, włączając w to zatrudnienie osób wykluczonych z rynku pracy, promowanie zrównoważonego rozwoju i korzystanie z odpowiedzialnych praktyk biznesowych.

Idea kampanii                                                                                                                          

Okazywanie wsparcia, zrozumienia dla ograniczeń wynikających z choroby lub niepełnosprawności, czy też zaspokajanie konkretnych potrzeb osób, których na nie po prostu nie stać, ma wymiar głęboko ludzki. Bo dobro to jedyna rzecz, która się mnoży, jeśli się je dzieli. W odróżnieniu od całej masy przedsiębiorstw komercyjnych istniejących na rynku, które w swej działalności skupiają się tylko na osiąganiu zysku, przedsiębiorstwa społeczne,  mają na względzie również korzyści społeczne. W kampanii „WŁAŚNIE PO TO”, w której promujemy przedsiębiorczość społeczną, chcemy zwrócić uwagę na to zjawisko i  zachęcić Konsumentów do podejmowania odpowiedzialnych decyzji zakupowych wspierających tego typu działalność.

 

Filmik promujący idę ekonomii społecznej.  

Film powstał w ramach Kampanii społecznej „Właśnie po to”. Jest akcją realizowaną z inicjatywy ośrodków wsparcia ekonomii społecznej oraz Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej na rzecz przedsiębiorczości społecznej.

Strona główna programu:
https://www.mcps.com.pl/ekonomia-spoleczna/mazowiecka-marka-ekonomii-spolecznej/

ABC Ekonomii Społecznej - czyli słownik pojęć i terminów dotyczących ekonomii społecznej:
http://mcps.com.pl/kategoria/ekonomia-spoleczna/abc-ekonomii-spolecznej/

Informator Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej -
http://mcps.com.pl/ekonomia-spoleczna/informatory-i-publikacje/informatory-i-publikacje-mcps/

Katalog Rozmaitości Mazowieckiej Ekonomii Społecznej - czyli katalog produktów wytworzonych przez mazowieckie podmioty ekonomii społecznej:
http://mcps.com.pl/ekonomia-spoleczna/informatory-i-publikacje/informatory-i-publikacje-mcps/

 


Powiatowy Rzecznik Ekonomii Społecznej i Solidarnej w powiecie pruszkowskim.

Aktywny łączniki pomiędzy samorządami a Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej.

Do zadań rzecznika na terenie swojej gminy czy powiatu należy:

  • informować o ekonomii społecznej;
  • współpracować w tym zakresie z Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej;
  • edukować pracowników jednostek samorządu terytorialnego na temat tego – co to jest ekonomia społeczna i solidarna itp.;
  • dbać o odpowiedzialne zakupy (poprzez realizację w gminie/powiecie zamówień publicznych uwzględniających tzw. klauzule społeczne);
  • tworzyć i aktualizować informacje dotyczące ekonomii społecznej na stronie internetowej gminy/powiatu;
  • brać udział w opracowaniu lokalnych planów rozwoju ekonomii społecznej;
  • uczestniczyć w lokalnych wydarzeniach związanych z ekonomią społeczną oraz
  • informować na bieżąco Wydział ds. ekonomii społecznej i projektów zewnętrznych MCPS o zrealizowanych działaniach.
  • nawiązanie bezpośredniej i trwałej relacji pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego a Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej. Dzięki takiemu podejściu, MCPS zyska bezpośredni kontakt do konkretnych osób reprezentujących gminy i powiaty woj. mazowieckiego oraz możliwość realnego wsparcia i rozbudowy potencjału sektora ekonomii społecznej na danym terenie;

Kontakt: Marta Warżycka, Tel. 22/ 738 15 01, adres e-mail: m.warzycka@pcpr.pruszkow.pl