Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Dobry start

DOBRY START

 

Rząd ustanowił program, na podstawie, którego rodziny otrzymają raz w roku środki finansowe w wysokości 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole. 

 

Świadczenie "Dobry Start" przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Przyznanie świadczenia jest niezależne od posiadanego dochodu. Świadczenie "Dobry Start" jest zwolnione
od podatku. Nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa
do świadczeń z innych systemów wsparcia.

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola
oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce
w przedszkolu lub szkole.

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.  Wnioski można składać już od 1 lipca online przez stronę
Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną,
a od 1 sierpnia droga tradycyjną (papierową).

            Wniosek należy złożyć nie później niż do dnia  30 listopada.

            W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny otrzymają świadczenie nie później niż do dnia 30 września, a w  przypadku wniosków złożonych
w kolejnych miesiącach maksymalnie w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku. 

W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania świadczenia zrezygnowano z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej – będą one wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń.

ZAŁĄCZNIKI: