Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usług związanych z organizowanymi przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie na usługi związane z organizacją: superwizji rodziny zastępczej

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usług związanych z organizowanymi przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie na usługi związane z organizacją:
 
superwizji rodziny zastępczej
 
na potrzeby projektu konkursowego „ WPR: Wsparcie, Pomoc, Rozwój.  Działania na rzecz deinstytucjonalizacji wobec pruszkowskich rodzin zastępczych, kandydatów na rodziny zastępcze oraz rodzin z dziećmi  niepełnosprawnymi”
 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
 
Oś priorytetowa IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”
 
Działanie 9.2 „Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej”
 
Poddziałania 9.2.1 „Zwiększenie dostępności usług społecznych”
 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

ZAŁĄCZNIKI: