Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Regionalne Placówki Opiekuńczo - Terapeutyczne

Dzieci umieszczone w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej

Zgodnie z art. 109 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697, z późn. zm.) w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej są umieszczane dzieci wymagające szczególnej opieki, które ze względu na stan zdrowia wymagający stosowania specjalistycznej opieki i rehabilitacji nie mogą zostać umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej.