Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Karta Polaka - informacja

Świadczenie pieniężne dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się
w Rzeczypospolitej Polskiej

 

Aby ubiegać się o przyznanie świadczenia pieniężnego, cudzoziemiec który posiada Kartę Polaka i zamierza osiedlić się w Rzeczypospolitej Polskiej, musi złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały po 1 stycznia 2017 r.

Wniosek składa się do wojewody, do którego został złożony wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały z tytułu posiadania Karty Polaka.

Wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego można złożyć w terminie do 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały w związku
z posiadaniem Karty Polaka. Świadczenie pieniężne   przeznaczone jest na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w RP i może być przyznane na okres do 9 miesięcy.

Świadczenie przyznawane jest w drodze decyzji i wypłacane przez starostę wskazanego przez wojewodę w okresach miesięcznych.

 

ZAŁĄCZNIKI:

  • oświadczenie
    Utworzono dnia 04.06.2018, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych