Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Środowiskowe Domy Samopomocy

Środowiskowy Dom Samopomocy Stowarzyszenia „Liczą się ludzie” w Czubinie

Osoby kontaktowe w sprawie Środowiskowego Domu Samopomocy:

  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie: p. Daniel Buraczewski, tel. (22) 738 15 05;
  • Środowiskowy Dom Samopomocy Krajowego Stowarzyszenia "Przyłącz Się do Nas" Czubin 13, 05-840 Brwinów tel. (22) 729-69-03.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Czubinie jest jednostką wsparcia dziennego dla 30 osób dorosłych, które ze względu na przebyta chorobę lub niepełnosprawność wymagają wsparcia w środowisku społecznym.

Placówka prowadzi treningi samoobsługi i treningi umiejętności społecznych, oferuje poradnictwo psychologiczne, socjalne oraz terapię zajęciową.

Środowiskowy Dom Samopomocy „Na górce” Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Pruszkowie

Osoby kontaktowe w sprawie Środowiskowego Domu Samopomocy:

  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie: p. Piotr Kalbarczyk, tel. (22) 738 15 03;
  • Środowiskowy Dom Samopomocy "Na Górce" ul. 3 Maja 56A, 05-800 Pruszków, tel. (22) 729 74 79

Środowiskowy Dom Samopomocy "Na Górce" w Pruszkowie prowadzony jest przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Pruszkowie. Placówka obejmuje wsparciem i terapią 30 osób niepełnosprawnych intelektualnie. Poprzez zajęcia prowadzone w pracowniach terapeutycznych zapewnia ich uczestnikom możliwość aktywnego spędzenia czasu i zdobycia nowych doświadczeń, niosąc przy tym pomoc rodzinom osób niepełnosprawnych.

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w zajęciach socjoterapeutycznych i psychoterapeutycznych prowadzonych przez powyższe ośrodki wsparcia powinny złożyć w ośrodku pomocy społecznej właściwym dla miejsca zamieszkania wniosek o skierowanie do wybranego środowiskowego domu samopomocy wraz z zaświadczeniami lekarza internisty oraz psychiatry lub neurologa o braku przeciwskazań do uczestnictwa w zajęciach ŚDS.