Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zawodowe RZ i RDD

Zawodową rodziną zastępczą lub prowadzącym Rodzinny Dom Dziecka może zostać małżeństwo lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim posiadająca zaświadczenie kwalifikacyjne w związku z ukończeniem szkolenia dla zawodowych rodzin zastępczych lub prowadzących Rodzinny Dom Dziecka oraz spełniająca warunki do bycia rodziną zastępczą, a także posiadające predyspozycje i motywację do sprawowania pieczy zastępczej.