Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Program Wyrównywania Różnic Między Regionami

Program wyrównywania różnic między regionami III finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie, zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu Pruszkowskiego koordynuje realizację programu na terenie powiatu pruszkowskiego.

Program ten jest adresowany do instytucji samorządowych, urzędów oraz organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Podmioty te mogą ubiegać się o dofinansowanie w następujących obszarach:

  1. obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszanie się i komunikowania,
  2. obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych,
  3. obszar D – likwidacja barier transportowych,
  4. obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych,
  5. obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej,
  6. obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Ze szczegółami programu można zapoznać się na stronie internetowej : https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-wyrownywania-ro/program-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii-tresc-programu/