Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny

Dzieci umieszczone w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym

Zgodnie z art. 111 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697, z późn. zm.) w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym umieszcza się dzieci, które wymagają specjalistycznej opieki i w okresie oczekiwania
na przysposobienie nie mogą zostać umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej. Pobyt dziecka
w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym nie może trwać dłużej niż do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia. 

Dzieci pochodzące z terenu Powiatu Pruszkowskiego umieszczane są najczęściej
w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym Fundacji Rodzin Adopcyjnych w Otwocku
. Podstawą do umieszczenia dziecka w IOP stanowi podanie matki lub postanowienie sądu. W powyższej formie instytucjonalnej pieczy zastępczej przebywają noworodki i niemowlęta pozbawione czasowo lub trwale opieki rodziców, głównie pozostawione po urodzeniu w szpitalu.