Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Rusza nabór uczestników do Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Brwinowie

Utworzono dnia 18.03.2024

UWAGA! RUSZA NABÓR UCZESTNIKÓW DO POWIATOWEGO CENTRUM OPIEKUŃCZO-MIESZKALNEGO W BRWINOWIE

Celem programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” jest pomoc dorosłym osobom z niepełnosprawnościami poprzez zapewnienie wsparcia w formie pobytu całodobowego lub pobytu dziennego.

Do kogo program jest skierowany:

Program skierowany jest do dorosłych mieszkańców powiatu pruszkowskiego  posiadających orzeczenie:

 • o znacznym stopniu niepełnosprawności
 • umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
 • lub orzeczeniem równorzędnym

Na czym polegać będzie wsparcie w centrum opiekuńczo-mieszkalnym (PCOM):

PCOM oferuje wsparcie dla 30 osób niepełnosprawnych w dwóch formach:

 • pobytu dziennego przez  5 dni w tygodniu przez 8 godzin dziennie dla 22 osób;
 • pobytu całodobowego dla 8 osób.

Usługi świadczone przez PCOM to m.in.:

 • rozwijanie zainteresowań mieszkańców,
 • organizowanie czasu wolnego,
 • zajęcia terapeutyczne,
 • rehabilitacja,
 • niezbędna opieka i wsparcie,
 • pomoc w nabywaniu i podtrzymaniu umiejętności funkcjonowania w życiu codziennym,
 • pomoc w czynnościach samoobsługowych,
 • podejmowanie działań zmierzających do integracji społecznej,
 • zapewnienie wyżywienia (dla uczestników – w formie śniadania i obiadu, dla mieszkańców – w formie śniadania, obiadu i kolacji).

Miejsce realizacji zadania:

Brwinów, ul. Torfowa 1
tel. 22 721 11 85, 22 721 11 81, 784 009 950

Co trzeba  będzie zrobić, aby skorzystać z pobytu w PCOM:

Złożyć wniosek o skierowanie do  Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego na pobyt dzienny/całodobowy do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie.
Do wniosku należy dołączyć:

 • zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do umieszczenia
 • orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równorzędne.

ZAŁĄCZNIKI: