Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie

ul. Bolesława Prusa 88, 05-800 Pruszków

 

INSTRUKTOTR TERAPII ZAJĘCIOWEJ w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie

Wolne stanowisko pracy:


INSTRUKTOTR TERAPII ZAJĘCIOWEJ
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie

 

 

wymiar etatu: 1,5 etatu (2 osoby), umowa o pracę.

 

Zakres zadań na stanowisku:

 1. realizacja zadań wynikających z planu pracy Dziennego Domu Senior+;
 2. prowadzenie indywidualnych i grupowych zajęć wszechstronnie uaktywniających uczestników;
 3. nawiązanie i podtrzymywanie kontaktu z Seniorami;
 4. współpraca z zespołem pracowników DD i PCPR;
 5. inicjowanie i współdziałanie w organizacji imprez okazjonalnych;
 6. prowadzenie dokumentacji uczestników; 
 7. udział w wydarzeniach DD także poza siedzibą placówki.

 

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Miejsce wykonywania pracy:

Dzienny Dom Senior+, ul. Kraszewskiego 18, Pruszków.

Stanowisko pracy:

Stanowisko związane jest z prowadzeniem terapii zajęciowej dla osób starszych.

 

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie;
 2. zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem;
 4. wykształcenie min. średnie odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań                na stanowisku instruktor terapii zajęciowej lub wykształcenie wyższe o profilu pedagogicznym        lub pokrewnym;
 5. umiejętność prowadzenia różnych form terapii zajęciowej;
 6. umiejętność pracy z osobami starszymi i niepełnosprawnymi;
 7. zdolności plastyczne i manualne.

 

Wymagania dodatkowe:

Znajomość ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ukończone kursy animacyjne, umiejętność pracy w zespole, dobra organizacja pracy, doświadczenie              w zakresie organizowania zajęć dla osób starszych.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych                   w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

 

Wymagane dokumenty: CV oraz list motywacyjny,

 

Kandydaci na ww. stanowisko powinni złożyć CV i list motywacyjny opatrzone klauzulą:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Instruktor terapii zajęciowej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie, zgodnie z art. 6 ust 1 lit b ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016 r. RODO (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119.)”,

 

oraz dołączyć podpisaną KLAUZULĘ INFORMACYJNĄ DLA KANDYDATÓW DO PRACY, załączoną do niniejszego ogłoszenia.

 

Wszystkie CV bez powyższych klauzuli informacyjnych nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji prowadzonej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Pruszkowie i będą usuwane       z bazy administratora tj. Dyrektora PCPR w Pruszkowie.

 

Wymagane dokumenty winny być własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub doręczone listownie        w terminie do dnia 12 grudnia 2018r. pod adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie,       ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków, z dopiskiem na kopercie: Oferta pracy na stanowisko Instruktor terapii zajęciowej w sekretariacie pok. nr 227, II piętro. Podstawą rekrutacji są rozmowy kwalifikacyjne. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 738-15-01.          

           

Po upływie terminu na złożenie dokumentów, lista kandydatów którzy spełnili określone powyżej wymagania formalne podana będzie do publicznej wiadomości na:

- stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Pruszkowie,

      - na tablicy ogłoszeń PCPR w Pruszkowie.

O terminie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego kandydaci będą informowani telefonicznie.                           

Załączniki:

Klauzula informacyjna_kandydat_po 05.10.2018

Utworzono dnia 04.12.2018, 15:04

ogłoszenie o naborze - instruktor terapii zajęciowej

Utworzono dnia 04.12.2018, 15:02

Historia publikacji

 • 04.12.2018 15:04, Kuba Żaczkiewicz
  Dodanie załącznika: Klauzula informacyjna_kandydat_po 05.10.2018
 • 04.12.2018 15:02, Kuba Żaczkiewicz
  Dodanie załącznika: ogłoszenie o naborze - instruktor terapii zajęciowej
 • 04.12.2018 15:01, Kuba Żaczkiewicz
  Dodanie strony: INSTRUKTOTR TERAPII ZAJĘCIOWEJ w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie