Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie

ul. Bolesława Prusa 88, 05-800 Pruszków

 

Ogłoszenie o zamówieniu 2.WPR.EFS.2019

Świadczenie na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie przez Wykonawcę usług związanych w zakresie organizacji:
 
świadczenie opieki nad dzieckiem dla Uczestników Projektu w okresie realizacji wsparcia
 
na potrzeby projektu konkursowego „WPR: Wsparcie, Pomoc, Rozwój.  Działania na rzecz deinstytucjonalizacji wobec pruszkowskich rodzin zastępczych, kandydatów na rodziny zastępcze oraz rodzin z dziećmi  niepełnosprawnymi”
 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
 
Oś priorytetowa IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”
 
Działanie 9.2 „Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej”
 
Poddziałania 9.2.1 „Zwiększenie dostępności usług społecznych”
 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Załączniki:

SIWZ - 2.WPR.EFS.2019 - Informacja z otwarcia ofert - 28.02.2019

Utworzono dnia 28.02.2019, 13:38

SIWZ - 2.WPR.EFS.2019- usługi opiekuńcze - Załącznik nr 11 Istotne postanowienia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

Utworzono dnia 19.02.2019, 13:43

SIWZ - 2.WPR.EFS.2019- usługi opiekuńcze - Załącznik nr 10 Istotne postanowienia umowy

Utworzono dnia 19.02.2019, 13:43

SIWZ - 2.WPR.EFS.2019- usługi opiekuńcze - Załącznik nr 9 Opis przedmiotu zamowienia

Utworzono dnia 19.02.2019, 13:43

SIWZ - 2.WPR.EFS.2019- usługi opiekuńcze - Załącznik nr 8 Wykaz wykonanych usług do kryterium oceny ofert Doświadczenie

Utworzono dnia 19.02.2019, 13:42

SIWZ - 2.WPR.EFS.2019- usługi opiekuńcze - Załącznik nr 7 Wykaz osob ktore beda uczestniczyc w wykonywaniu zamowienia

Utworzono dnia 19.02.2019, 13:42

SIWZ - 2.WPR.EFS.2019- usługi opiekuńcze - Załącznik nr 6 Wykaz wykonanych usług w ciągu osttanich 3 lat

Utworzono dnia 19.02.2019, 13:41

SIWZ - 2.WPR.EFS.2019- usługi opiekuńcze - Załącznik nr 5 Informacja o przynależności do grupy kapitałowej

Utworzono dnia 19.02.2019, 13:41

SIWZ - 2.WPR.EFS.2019- usługi opiekuńcze - Załącznik nr 4 Oświadczenie Wykonawcy - osoby fizycznej

Utworzono dnia 19.02.2019, 13:40

SIWZ - 2.WPR.EFS.2019- usługi opiekuńcze - Załącznik nr 3 Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

Utworzono dnia 19.02.2019, 13:40

SIWZ - 2.WPR.EFS.2019- usługi opiekuńcze - Załącznik nr 2 Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunkow udziału

Utworzono dnia 19.02.2019, 13:39

SIWZ - 2.WPR.EFS.2019- usługi opiekuńcze - Załącznik nr 1 Formularz oferty

Utworzono dnia 19.02.2019, 13:39

SIWZ - 2.WPR.EFS.2019- usługi opiekuńcze - 19.02.2019

Utworzono dnia 19.02.2019, 13:38

Historia publikacji

  • 28.02.2019 13:38, Kuba Żaczkiewicz
    Dodanie załącznika: SIWZ - 2.WPR.EFS.2019 - Informacja z otwarcia ofert - 28.02.2019
  • 19.02.2019 13:49, Kuba Żaczkiewicz
    Edycja strony: Ogłoszenie o zamówieniu 2.WPR.EFS.2019
  • 19.02.2019 13:43, Kuba Żaczkiewicz
    Dodanie załącznika: SIWZ - 2.WPR.EFS.2019- usługi opiekuńcze - Załącznik nr 11 Istotne postanowienia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych