Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie

ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków

 

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Wolne stanowisko pracy:


ASYSTENT OSOBISTY  OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie

 

 

Umowa zlecenie w wymiarze minimum 30 godz. miesięcznie,

 

Zakres czynności:

 1. Pomoc pełnoletnim osobom z niepełnosprawnością ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności przy wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym;
 2. Ograniczanie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby z niepełnosprawnością             do podejmowania aktywności i umożliwianie realizowania prawa do niezależnego życia;
 3. Umożliwianie osobom z niepełnosprawnością uczestniczenia w życiu lokalnej społeczności poprzez:

      a) pomoc w wyjściu i powrocie w wybrane przez uczestnika miejsce (np. dom, praca, urząd, lekarz,

         instytucja, znajomi),

      b) pomoc w wyjściu i powrocie na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne,

      c) pomoc w zakupach z udziałem uczestnika,

      d) pomoc w załatwieniu spraw urzędowych,

      e) pomoc w korzystaniu z dóbr kultury;

 

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca w środowisku zamieszkania osoby z niepełnosprawnością na terenie powiatu pruszkowskiego,

Usługi AOON mogą być realizowanie 7 dni w tygodniu w godz. 7:00 – 22:00,

Koszt 1 godziny zegarowej wynagrodzenia wynosi 30 zł

 

Wymagania niezbędne:

 1. Ukończone 18 lat;
 2. Obywatelstwo polskie;
 3. Dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej lub średnie wykształcenie i udokumentowane co najmniej roczne doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnością.

 

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych                   w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

 

Wymagane dokumenty: CV oraz kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz

doświadczenie

 

Kandydaci na ww. stanowisko powinni złożyć CV opatrzone klauzulą:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie, zgodnie z art. 6 ust 1 lit b ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016 r. RODO (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119.)”,

 

Wszystkie CV bez powyższej klauzuli nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji prowadzonej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie i będą usuwane z bazy administratora        tj. Dyrektora PCPR w Pruszkowie.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA dotyczącą ochrony danych osobowych znajduje się na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie w zakładce RODO.

 

Wymagane dokumenty winny być własnoręcznie podpisane i doręczone listownie w terminie do dnia 07.08.2020r. na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie, ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków, z dopiskiem na kopercie: Oferta pracy na stanowisko Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej. Podstawą rekrutacji są rozmowy kwalifikacyjne. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 738-15-01.         

           

O terminie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego kandydaci będą informowani telefonicznie.                           

Załączniki:

ogłoszenie

Utworzono dnia 23.07.2020, 10:04

Historia publikacji

 • 23.07.2020 10:04, Kuba Żaczkiewicz
  Dodanie załącznika: ogłoszenie
 • 23.07.2020 10:04, Kuba Żaczkiewicz
  Dodanie strony: ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ