Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie

ul. Bolesława Prusa 88, 05-800 Pruszków

 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usług związanych z organizowanymi przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie na usługi związane z organizacją:

 
 
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usług związanych z organizowanymi przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie na usługi związane z organizacją:
superwizji rodziny zastępczej
na potrzeby projektu konkursowego „WPR: Wsparcie, Pomoc, Rozwój.  Działania na rzecz deinstytucjonalizacji wobec pruszkowskich rodzin zastępczych, kandydatów na rodziny zastępcze oraz rodzin z dziećmi  niepełnosprawnymi”
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
Oś priorytetowa IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”
Działanie 9.2 „Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej”
Poddziałania 9.2.1 „Zwiększenie dostępności usług społecznych”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Załączniki:

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Utworzono dnia 20.08.2019, 13:24

INFORMACJA z otwarcia ofert SUPERWIZJA - 18.07.2019

Utworzono dnia 20.08.2019, 13:24

informacja z otwarcia ofert

Utworzono dnia 18.07.2019, 13:15

SIWZ - superwiza rodzin zastępczych 9.WPR.EFS.2019 - 26.06.2019 - publikacja

Utworzono dnia 27.06.2019, 15:00

SIWZ - superwizja - 9.WPR.EFS.2019 - Załącznik nr 11 Istotne postanowienia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

Utworzono dnia 27.06.2019, 14:59

SIWZ - superwizja - 9.WPR.EFS.2019 - Załącznik nr 10 Istotne postanowienia umowy

Utworzono dnia 27.06.2019, 14:59

SIWZ - superwizja - 9.WPR.EFS.2019 - Załącznik nr 9 Opis przedmiotu zamowienia

Utworzono dnia 27.06.2019, 14:58

SIWZ - superwizja - 9.WPR.EFS.2019 - Załącznik nr 8 Wykaz wykonanych usług do kryterium doświadczenie

Utworzono dnia 27.06.2019, 14:58

SIWZ - superwizja - 9.WPR.EFS.2019 - Załącznik nr 7 Wykaz osob

Utworzono dnia 27.06.2019, 14:57

SIWZ - superwizja - 9.WPR.EFS.2019 - Załącznik nr 6 Wykaz usług w ciągu isttanich 3 lat

Utworzono dnia 27.06.2019, 14:57

SIWZ - superwizja - 9.WPR.EFS.2019 - Załącznik nr 5 Informacja o przynależności do grupy kapitałowej

Utworzono dnia 27.06.2019, 14:56

SIWZ - superwizja - 9.WPR.EFS.2019 - Załącznik nr 4 Oświadczenie osoby fizycznej

Utworzono dnia 27.06.2019, 14:56

SIWZ - superwizja - 9.WPR.EFS.2019 - Załącznik nr 3 Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw wykluczenia

Utworzono dnia 27.06.2019, 14:55

SIWZ - superwizja - 9.WPR.EFS.2019 - Załącznik nr 2 Oświadczenie wykonawcy o spełnienie warunkow udziału

Utworzono dnia 27.06.2019, 14:55

SIWZ - superwizja - 9.WPR.EFS.2019 - Załącznik nr 1 Formularz oferty

Utworzono dnia 27.06.2019, 14:55

Historia publikacji

  • 20.08.2019 13:24, Kuba Żaczkiewicz
    Dodanie załącznika: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
  • 20.08.2019 13:24, Kuba Żaczkiewicz
    Dodanie załącznika: INFORMACJA z otwarcia ofert SUPERWIZJA - 18.07.2019
  • 18.07.2019 13:15, Kuba Żaczkiewicz
    Dodanie załącznika: informacja z otwarcia ofert