Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie

ul. Bolesława Prusa 88, 05-800 Pruszków

 

Wolne stanowisko pracy -PSYCHOLOG

Wolne stanowisko pracy -PSYCHOLOG
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie

wymiar etatu: pełen etat

rodzaj umowy: umowa o pracę

miejsce pracy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie, ul. Drzymały 30.

 

Podstawowy zakres obowiązków:

- konsultacja i poradnictwo dla rodzin zastępczych

- planowanie i przeprowadzanie cyklu warsztatów rozwijających poszczególne umiejętności

  wychowawcze rodziców zastępczych;

- tworzenie ocen predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej

- współpraca z zespołem ds. rodzinnej pieczy zastępczej;

- pomoc w tworzeniu diagnozy rozwoju psychofizycznego dziecka;

- uczestniczenie w posiedzeniach zespołu ds. oceny sytuacji dziecka będącego w rodzinnej

  pieczy  zastępczej.

 

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Miejsce pracy:

Praca w budynku Urzędu i poza nim. Budynek czteropiętrowy, dostosowany do poruszania się osób na wózku inwalidzkim (windy).

 

Wymagania niezbędne:

 - obywatelstwo polskie;

 - posiadanie wyższego wykształcenia na kierunku psychologia

 

Wymagania dodatkowe:

- umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, samodzielność, odpowiedzialność,   dyspozycyjność;

- umiejętność obsługi programów MS Office.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- CV oraz list motywacyjny;

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej                 i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

 

Wymagane dokumenty :

  1. CV oraz list motywacyjny,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kandydaci na ww. stanowisko powinni złożyć CV i list motywacyjny opatrzone klauzulą:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Psycholog, zgodnie z art. 6 ust 1 lit b ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. RODO (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119.)”,

 

Wszystkie CV bez powyższej klauzuli nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji prowadzonej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie i będą usuwane z bazy administratora tj. Dyrektora PCPR w Pruszkowie.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA dotyczącą ochrony danych osobowych znajduje się   na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie               w zakładce RODO.

 

Wymagane dokumenty winny być własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub doręczone listownie w terminie do dnia 13.12.2019r. pod adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie, ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków, z dopiskiem na kopercie: Oferta pracy na stanowisko Psycholog w sekretariacie pok. nr 227, II piętro. Podstawą rekrutacji              są rozmowy kwalifikacyjne. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 738-15-01.      

Załączniki:

Ogłoszenie o naborze - psycholog

Utworzono dnia 26.11.2019, 09:28

Historia publikacji

  • 26.11.2019 09:28, Kuba Żaczkiewicz
    Dodanie załącznika: Ogłoszenie o naborze - psycholog
  • 26.11.2019 09:28, Kuba Żaczkiewicz
    Edycja strony: Wolne stanowisko pracy -PSYCHOLOG
  • 26.11.2019 09:26, Kuba Żaczkiewicz
    Dodanie strony: Wolne stanowisko pracy -PSYCHOLOG