Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie

ul. Bolesława Prusa 88, 05-800 Pruszków

 

superwiza rodzin zastępczych 7.WPR.EFS.2010 - 30.05.2019

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usług związanych z organizowanymi przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie na usługi związane z organizacją:
 
superwizji rodziny zastępczej
 
na potrzeby projektu konkursowego „ WPR: Wsparcie, Pomoc, Rozwój.  Działania na rzecz deinstytucjonalizacji wobec pruszkowskich rodzin zastępczych, kandydatów na rodziny zastępcze oraz rodzin z dziećmi  niepełnosprawnymi”
 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
 
Oś priorytetowa IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”
 
Działanie 9.2 „Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej”
 
Poddziałania 9.2.1 „Zwiększenie dostępności usług społecznych”
 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Załączniki:

informacja o rozstrzygnięciu

Utworzono dnia 13.06.2019, 12:15

informacja z otwarcia ofert

Utworzono dnia 13.06.2019, 12:15

SIWZ - superwiza rodzin zastępczych 7.WPR.EFS.2010 - 30.05.2019

Utworzono dnia 04.06.2019, 13:57

SIWZ - superwizja - 7.WPR.EFS.2019 - Załącznik nr 11 Istotne postanowienia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

Utworzono dnia 04.06.2019, 13:56

SIWZ - superwizja - 7.WPR.EFS.2019 - Załącznik nr 10 Istotne postanowienia umowy

Utworzono dnia 04.06.2019, 13:56

SIWZ - superwizja - 7.WPR.EFS.2019 - Załącznik nr 9 Opis przedmiotu zamowienia

Utworzono dnia 04.06.2019, 13:56

SIWZ - superwizja - 7.WPR.EFS.2019 - Załącznik nr 8 Wykaz wykonanych usług do kryterium doświadczenie

Utworzono dnia 04.06.2019, 13:55

SIWZ - superwizja - 7.WPR.EFS.2019 - Załącznik nr 7 Wykaz osob

Utworzono dnia 04.06.2019, 13:55

SIWZ - superwizja - 7.WPR.EFS.2019 - Załącznik nr 6 Wykaz usług w ciągu isttanich 3 lat

Utworzono dnia 04.06.2019, 13:54

SIWZ - superwizja - 7.WPR.EFS.2019 - Załącznik nr 5 Informacja o przynależności do grupy kapitałowej

Utworzono dnia 04.06.2019, 13:54

SIWZ - superwizja - 7.WPR.EFS.2019 - Załącznik nr 4 Oświadczenie osoby fizycznej

Utworzono dnia 04.06.2019, 13:53

SIWZ - superwizja - 7.WPR.EFS.2019 - Załącznik nr 3 Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw wykluczenia

Utworzono dnia 04.06.2019, 13:52

SIWZ - superwizja - 7.WPR.EFS.2019 - Załącznik nr 2 Oświadczenie wykonawcy o spełnienie warunkow udziału

Utworzono dnia 04.06.2019, 13:52

SIWZ - superwizja - 7.WPR.EFS.2019 - Załącznik nr 1 Formularz oferty

Utworzono dnia 04.06.2019, 13:51

Historia publikacji

  • 13.06.2019 12:15, Kuba Żaczkiewicz
    Dodanie załącznika: informacja o rozstrzygnięciu
  • 13.06.2019 12:15, Kuba Żaczkiewicz
    Dodanie załącznika: informacja z otwarcia ofert
  • 04.06.2019 13:57, Kuba Żaczkiewicz
    Dodanie załącznika: SIWZ - superwiza rodzin zastępczych 7.WPR.EFS.2010 - 30.05.2019