Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie

ul. Bolesława Prusa 88, 05-800 Pruszków

 

Wolne stanowisko pracy – umowa zlecenie: ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Pruszków, dn. 17.05.2021r.

 

Wolne stanowisko pracy – umowa zlecenie:


ASYSTENT OSOBISTY  OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie

 

 

Limit godzin usług asystenta przypadających na jednego uczestnika programu nie może wynosić więcej niż 60 godz. miesięcznie,

 

Zakres czynności:

 1. Pomoc osobom z niepełnosprawnością ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz  dzieciom do 16 roku życia  z orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji  przy wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym;
 2. Ograniczanie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby z niepełnosprawnością             do podejmowania aktywności i umożliwianie realizowania prawa do niezależnego życia;
 3. Umożliwianie osobom z niepełnosprawnością uczestniczenia w życiu lokalnej społeczności poprzez:

      a) pomoc w wyjściu i powrocie w wybrane przez uczestnika miejsce (np. dom, praca, urząd, lekarz,

         instytucja, znajomi),

      b) pomoc w wyjściu i powrocie na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne,

      c) pomoc w zakupach z udziałem uczestnika,

      d) pomoc w załatwieniu spraw urzędowych,

      e) pomoc w korzystaniu z dóbr kultury;

 

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca w środowisku zamieszkania osoby z niepełnosprawnością na terenie powiatu pruszkowskiego,

Usługi AOON mogą być realizowanie 7 dni w tygodniu 24 godz. na dobę,

Koszt 1 godziny zegarowej wynagrodzenia wynosi 40 zł

 

Wymagania niezbędne:

 1. Ukończone 18 lat;
 2. Obywatelstwo polskie;
 3. Dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej lub średnie wykształcenie i udokumentowane co najmniej 6-miesięczne doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnością.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych                   w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

 

Wymagane dokumenty: CV oraz kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz

doświadczenie

 

Kandydaci na ww. stanowisko powinni złożyć CV opatrzone klauzulą:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie, zgodnie z art. 6 ust 1 lit b ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016 r. RODO (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119.)”,

 

Wszystkie CV bez powyższej klauzuli nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji prowadzonej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie i będą usuwane z bazy administratora        tj. Dyrektora PCPR w Pruszkowie.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA dotyczącą ochrony danych osobowych znajduje się na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie w zakładce RODO.

 

Wymagane dokumenty winny być własnoręcznie podpisane i doręczone listownie w terminie do dnia 26.05.2021r. na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie, ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków, z dopiskiem na kopercie: Oferta pracy na stanowisko Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej. Podstawą rekrutacji są rozmowy kwalifikacyjne. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 738-15-01.          

           

O terminie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego kandydaci będą informowani telefonicznie.  

Załączniki:

nabór - asystent

Utworzono dnia 19.05.2021, 15:03

Historia publikacji

 • 19.05.2021 15:03, Kuba Żaczkiewicz
  Dodanie załącznika: nabór - asystent
 • 19.05.2021 15:03, Kuba Żaczkiewicz
  Dodanie strony: Wolne stanowisko pracy – umowa zlecenie: ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ