Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Rzecznik Ekonomii Społecznej i Solidarnej

Aktywny łączniki pomiędzy samorządami a Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej.

Do zadań rzecznika na terenie swojej gminy czy powiatu należy:

  • informować o ekonomii społecznej;
  • współpracować w tym zakresie z Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej;
  • edukować pracowników jednostek samorządu terytorialnego na temat tego – co to jest ekonomia społeczna i solidarna itp.;
  • dbać o odpowiedzialne zakupy (poprzez realizację w gminie/powiecie zamówień publicznych uwzględniających tzw. klauzule społeczne);
  • tworzyć i aktualizować informacje dotyczące ekonomii społecznej na stronie internetowej gminy/powiatu;
  • brać udział w opracowaniu lokalnych planów rozwoju ekonomii społecznej;
  • uczestniczyć w lokalnych wydarzeniach związanych z ekonomią społeczną oraz
  • informować na bieżąco Wydział ds. ekonomii społecznej i projektów zewnętrznych MCPS o zrealizowanych działaniach.
  • nawiązanie bezpośredniej i trwałej relacji pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego a Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej. Dzięki takiemu podejściu, MCPS zyska bezpośredni kontakt do konkretnych osób reprezentujących gminy i powiaty woj. mazowieckiego oraz możliwość realnego wsparcia i rozbudowy potencjału sektora ekonomii społecznej na danym terenie;

Powiatowy Rzecznik Ekonomii Społecznej i Solidarnej:   Marta Warżycka,   Tel. 22/ 738 15 01,    adres e-mail: m.warzycka@pcpr.pruszkow.pl