Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

wyjazd uczestników projektu 10.WPR.EFS.2018 - 16.08.2018

ZAŁĄCZNIKI:

								

INFORMACJA z otwarcia ofert wyjazd

Utworzono dnia 29.08.2018, 08:17

Załącznik nr 1 - Formularz oferty - SIWZ - wyjazd uczestników projektu 10.WPR.EFS.2018 korekta

Utworzono dnia 24.08.2018, 12:14

SIWZ - 10.WPR.EFS.2018 - wyjzdowy trening kompetencji społecznych - korekta 24.08.2018

Utworzono dnia 24.08.2018, 12:14

Informacja o zmiane zapisów SIWZ - 10.WPR.EFS.2018 - 24.08.2018

Utworzono dnia 24.08.2018, 12:13

Załącznik nr 11 - Istostne postanowienia umowy - powierzenie przetwarzania danych osobowych - SIWZ - wyjazd uczestników projektu 10.WPR.EFS.2018

Utworzono dnia 20.08.2018, 16:28

Załącznik nr 10 - Istostne postanowienia umowy - SIWZ - wyjazd uczestników projektu 10.WPR.EFS.2018

Utworzono dnia 20.08.2018, 16:27

Załącznik nr 9 - Opis przedmiotu zamówienia - doświadczenie - SIWZ - wyjazd uczestników projektu 10.WPR.EFS.2018

Utworzono dnia 20.08.2018, 16:27

Załącznik nr 8 - Wykaz wykonanych usług do kryterium oceny ofert - doświadczenie - SIWZ - wyjazd uczestników projektu 10.WPR.EFS.2018

Utworzono dnia 20.08.2018, 16:24

Załącznik nr 7a - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - SIWZ - wyjazd uczestników projektu 10.WPR.EFS.2018

Utworzono dnia 20.08.2018, 16:23

Załącznik nr 7 - Wykaz zaplecza technicznego - SIWZ - wyjazd uczestników projektu 10.WPR.EFS.2018

Utworzono dnia 20.08.2018, 16:22

Załącznik nr 6 - Wykaz wykonanych usług - SIWZ - wyjazd uczestników projektu 10.WPR.EFS.2018

Utworzono dnia 20.08.2018, 16:21

Załącznik nr 5 - Informacja o przynależności do grupy kapitałowej - SIWZ - wyjazd uczestników projektu 10.WPR.EFS.2018

Utworzono dnia 20.08.2018, 16:20

Załącznik nr 4 - Oświadczenie wykonawcy (osoba fizyczna) - SIWZ - wyjazd uczestników projektu 10.WPR.EFS.2018

Utworzono dnia 20.08.2018, 16:20

Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia - SIWZ - wyjazd uczestników projektu 10.WPR.EFS.2018

Utworzono dnia 20.08.2018, 16:13

Załącznik nr 2 - Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału - SIWZ - wyjazd uczestników projektu 10.WPR.EFS.2018

Utworzono dnia 20.08.2018, 16:13

Załącznik nr 1 - Formularz oferty - SIWZ - wyjazd uczestników projektu 10.WPR.EFS.2018

Utworzono dnia 20.08.2018, 16:12

SIWZ - wyjazd uczestników projektu 10.WPR.EFS.2018 - 16.08.2018

Utworzono dnia 20.08.2018, 16:11