Menu górne

Wyszukiwanie

Witamy na naszych stronach

Witamy na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie. Głównym zadaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie jest opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych. W zakresie zadań PCPR-u znajduje się również organizowanie opieki w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych nad dziećmi, pozbawionymi opieki rodziców. Istotną częścią naszej działalności są również zadania związane wykorzystaniem środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dzięki którym możliwa staje się szybka aktywizacja zawodowa i społeczna osób, które utraciły sprawność organizmu.

Aktualności

Ikona

ZOSTAŃ RODZICEM ZASTĘPCZYM

(28.08.2016 r., godz. 10.12)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie serdecznie zaprasza osoby, które chcą zostać rodziną zastępczą w tym zawodową lub niezawodową bądź prowadzić rodzinny dom dziecka. Wszystkie osoby zainteresowane sprawowaniem opieki zastępczej zapraszamy do kontaktu z pracownikami Zespołu ds. Pieczy Zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie, ul. Drzymały 30 (budynek Starostwa, wejście C, II piętro), tel. 22 738 15 02 platyka
Więcej

Ikona

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie, działając zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, poszukuje osób, które w ramach wolontariatu są gotowe zaangażować się w pomoc dzieciom przebywającym w rodzinach zastępczych zam

(27.08.2016 r., godz. 09.45)

Wolontariat jest formą spełnienia, samorealizacji, szukania satysfakcji i nowych dróg. To dobrowolne, świadome i niezarobkowe wspieranie własna pracą wybranej przez siebie pozytywnej inicjatywy. Więcej

Ikona

Wolne stanowisko pracy - KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

(12.08.2016 r., godz. 12.10)

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie - jednostce organizacyjnej pomocy społecznej wymiar etatu: pełen etat rodzaj umowy: umowa na czas określony miejsce pracy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie, ul. Drzymały 30. Więcej

- Archiwum aktualności -


Dane teleadresowe gminy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie

ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków

tel. (22) 738-15-01,
fax: (22) 738-15-06

e-mail: pcpr@powiat.pruszkow.pl
www: http://www.pcpr.pruszkow.pl

Bannerki

Powiat Pruszkowski Biuletyn Informacji Publicznej
Powiat Pruszkowski