Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zespół PCPR


DYREKTOR: Radosław Kowalczyk pcpr@pcpr.pruszkow.pl  tel. (0-22) 738-15-01


SEKRETARIAT: pok.227  tel. (0-22) 738-15-01, fax: (0-22) 738-15-06
pcpr@pcpr.pruszkow.pl
(ePUAP)


Referent  Anna Obuchowska  a.obuchowska@pcpr.pruszkow.pl
Referent  Dorota Pawlak  d.pawlak@pcpr.pruszkow.pl
Informatyk  Andrzej Kurek  a.kurek@pcpr.pruszkow.pl

ZESPÓŁ ds. FINANSOWO - KSIĘGOWYCH: pok. 229,  tel. (0-22) 738-15-07
Główny księgowy  Janusz Podogrodzki  j.podogrodzki@pcpr.pruszkow.pl
Starsza księgowa  Olga Podlacha  o.podlacha@pcpr.pruszkow.pl

Księgowa Magdalena Wojtanek  m.wojtanek@pcpr.pruszkow.pl

ZESPÓŁ ds. DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I CUDZOZIEMCÓW:


Kierownik Zespołu  Ryszard Maciejewski  pok. 229,  tel. (0-22) 738-15-07 r.maciejewski@pcpr.pruszkow.pl

Pracownicy socjalni  pok. 231,  tel. (0-22) 738-15-05:
Starszy pracownik socjalny  Daniel Buraczewski  d.buraczewski@pcpr.pruszkow.pl

Pracownik socjalny  Agnieszka Filipowska  a.filipowska@pcpr@pruszkow.pl
Pracownik socjalny  Piotr Kalbarczyk  p.kalbarczyk@pcpr.pruszkow.pl
Aspirant pracy socjalnej  Anna Koj  a.koj@pcpr.pruszkow.pl
 

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. REALIZACJI ZADAŃ POWIATU Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ:

 

Główny specjalista  Justyna Florczak  j.florczak@pcpr.pruszkow.pl  pok. 230, tel. (0-22) 738-15-02

 

 

 

ZESPÓŁ ds. RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ:


Kierownik zespołu  Paweł Kociszewski  pok. 226, tel. 666-360-283

p.kociszewski@pcpr.pruszkow.pl  
 

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej:  pok.228,  tel. (0-22) 738-15-04:
Sylwia Dąbrowska  s.dabrowska@pcpr.pruszkow.pl  tel. 530-471-387

Marta Mrowiec  m.mrowiec@pcpr.pruszkow.pl  tel. 530-626-272

Marta Warżycka  m.warzycka@pcpr.pruszkow.pl  tel. 530-693-725
Justyna Wybraniak  j.wybraniak@pcpr.pruszkow.pl  tel. 530-678-706

ZESPÓŁ ds. REALIZACJI ŚWIADCZEŃ I INSTYTUCJONALNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ:

pok.230,  tel. (0-22) 738-15-02


Kierownik  zespołu  Anna Rusnak  a.rusnak@pcpr.pruszkow.pl  


Pracownik  socjalny  Agata Koryl  a.koryl@pcpr.pruszkow.pl

Referent  Ewa Zaborowska  e.zaborowska@pcpr.pruszkow.pl

Referent  Tomasz Świerczewski  t.swierczewski@pcpr.pruszkow.pl

SPECJALISTYCZNE PORADNICTWO RODZINNE DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU PRUSZKOWSKIEGO PRZY POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE:
 

Psycholodzy:  pok. 202,  zapisy telefonicznie pod numerem: (0-22) 738-15-03
Anna Stolarska  a.stolarska@pcpr.pruszkow.pl

Gabriela Maligłówka  g.maliglowka@pcpr.pruszkow.pl

 

Pedagog: pok. 202

Edyta Kurzela: e.kurzela@pcpr.pruszkow.pl


Radca prawny  Jolanta Bielecka:  pok. 202, dyżur: wtorek 9:00 - 15:00

zapisy telefonicznie pod numerem: (0-22) 738-15-01

 

Koordynator wolontariatu

Marta Warżycka

Tel. 530-693-725

e-mail: m.warzycka@pcpr.pruszkow.pl