Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 1/COVID/2020

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 1/COVID/2020

Powiat Pruszkowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie, w związku z realizacją Projektu p.n.: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, zwanego dalej „Projektem'’, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 - Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego ogłasza zapytanie ofertowe dot. zakupu wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny/izolacji dla dzieci.

ZAŁĄCZNIKI:

								

Zapytanie ofertowe - COVID - meble - Formularz oferty

Utworzono dnia 12.08.2020, 15:59

Zapytanie ofertowe - COVID - meble -

Utworzono dnia 12.08.2020, 15:59