Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Dofinansowanie w ramach programu "Aktywny Samorząd"

Realizacją wniosków na dofinansowania w ramach pilotażowego programu Aktywny Samorząd zajmuje się: p. Anna Koj, tel. (22) 738 15 05.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie realizuje na mocy zawartego w dniu 29 czerwca 2012 roku Porozumienia nr O-07/42/AS/2012 pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a Powiatem Pruszkowskim oraz na podstawie Umowy nr AS3/000024/07/D w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”, zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a Powiatem Pruszkowskim w dniu 15 maja 2013 roku, pilotażowy program „Aktywny Samorząd”.

Treść programu dostępna jest pod adresem: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/

Celem głównym pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

W ramach programu realizowane są następujące moduły, obszary i zadania programu:

 1. Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

a) Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

 • Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
 • Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
 • Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
 • Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów                        oraz oprogramowania,
 • Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
  1. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
 • Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
 • Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
  (co najmniej na III poziomie jakości),
  1. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej;
 1. Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Z uwagi na ograniczenia w finansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydatków inwestycyjnych, aktualnie nie jest realizowane Zadanie 1 z Obszaru C programu, tj. pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

W przypadku ubiegania się o dofinansowanie zakupu protezy lub naprawy protezy Wnioskodawców obowiązują załączniki do wniosku dostępne na stronie: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/formularze/