Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

SIWZ - superwiza rodzin zastępczych 11.WPR.EFS.2018 - 16.08.2018

ZAŁĄCZNIKI:

								

INFORMACJA z otwarcia ofert pdf

Utworzono dnia 29.08.2018, 08:15

Załącznik nr 10 - Istotne postanowienia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych - SIWZ - superwiza rodzin zastępczych 11.WPR.EFS.2018

Utworzono dnia 20.08.2018, 16:41

Załącznik nr 10 - Istotne postanowienia umowy - SIWZ - superwiza rodzin zastępczych 11.WPR.EFS.2018

Utworzono dnia 20.08.2018, 16:41

Załącznik nr 9 - Opis przedmiotu zamówienia - SIWZ - superwiza rodzin zastępczych 11.WPR.EFS.2018

Utworzono dnia 20.08.2018, 16:40

Załącznik nr 8 - Wykaz usug do kryterium doświadczenie - SIWZ - superwiza rodzin zastępczych 11.WPR.EFS.2018

Utworzono dnia 20.08.2018, 16:40

Załącznik nr 7 - Wykaz osób - SIWZ - superwiza rodzin zastępczych 11.WPR.EFS.2018

Utworzono dnia 20.08.2018, 16:39

Załącznik nr 6 - Wykaz usług wykonanych w ciągu 3 lat - SIWZ - superwiza rodzin zastępczych 11.WPR.EFS.2018

Utworzono dnia 20.08.2018, 16:39

Załącznik nr 5 - Informacja o przynależności do grupy kapitałowej - SIWZ - superwiza rodzin zastępczych 11.WPR.EFS.2018

Utworzono dnia 20.08.2018, 16:39

Załącznik nr 4 - Oświadczenie wykonawcy (osobby fizycznej) - SIWZ - superwiza rodzin zastępczych 11.WPR.EFS.2018

Utworzono dnia 20.08.2018, 16:37

Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia - SIWZ - superwiza rodzin zastępczych 11.WPR.EFS.2018

Utworzono dnia 20.08.2018, 16:37

Załącznik nr 2 - Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału - SIWZ - superwiza rodzin zastępczych 11.WPR.EFS.2018

Utworzono dnia 20.08.2018, 16:37

Załącznik nr 1 - Formularz oferty - SIWZ - superwiza rodzin zastępczych 11.WPR.EFS.2018

Utworzono dnia 20.08.2018, 16:33

SIWZ - superwiza rodzin zastępczych 11.WPR.EFS.2018 - 16.08.2018

Utworzono dnia 20.08.2018, 16:32