Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Ogłoszenie o zamówieniu - SIWZ superwizja rodziny zastępczej - 9.WPR.EFS.2018 - publikacja 05.07.2018

ZAŁĄCZNIKI:

								

INFORMACJA z otwarcia ofert (1)

Utworzono dnia 20.08.2018, 16:09

INFORMACJA O wyniku POSTĘPOWANIA

Utworzono dnia 20.08.2018, 16:08

Załącznik nr 11 - Istotne postanowienia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych - superwiza rodzin zastępczych 9.WPR.EFS.2018

Utworzono dnia 09.07.2018, 10:19

Załącznik nr 10 - Istotne postanowienia umowy - superwiza rodzin zastępczych 9.WPR.EFS.2018

Utworzono dnia 09.07.2018, 10:19

Załącznik nr 9 - Opis przedmiotu zamówienia - superwiza rodzin zastępczych 9.WPR.EFS.2018

Utworzono dnia 09.07.2018, 10:18

Załącznik nr 8 - Wykaz wykonanych usług do kryterium doświadczenia - superwiza rodzin zastępczych 9.WPR.EFS.2018

Utworzono dnia 09.07.2018, 10:17

Załącznik nr 7 - Wykaz osób - superwiza rodzin zastępczych 9.WPR.EFS.2018

Utworzono dnia 09.07.2018, 10:16

Załącznik nr 6 - Wykaz usług wykonanych w ciągu osttanich 3 lat - superwiza rodzin zastępczych 9.WPR.EFS.2018

Utworzono dnia 09.07.2018, 10:08

Załącznik nr 5 - Informacja o przynależności do grupy kapitałowej - superwiza rodzin zastępczych 9.WPR.EFS.2018

Utworzono dnia 09.07.2018, 10:06

Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy (osoby fizycznej) - superwiza rodzin zastępczych 9.WPR.EFS.2018

Utworzono dnia 09.07.2018, 10:06

Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia - superwiza rodzin zastępczych 9.WPR.EFS.2018

Utworzono dnia 09.07.2018, 09:56

Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - superwiza rodzin zastępczych 9.WPR.EFS.2018

Utworzono dnia 09.07.2018, 09:52

Załącznik nr 1 - Formularz oferty do SIWZ - superwiza rodzin zastępczych 9.WPR.EFS.2018

Utworzono dnia 09.07.2018, 09:51

Ogłoszenie o zamówieniu - SIWZ superwizja rodziny zastępczej - 9.WPR.EFS.2018 - publikacja 05.07.2018

Utworzono dnia 09.07.2018, 09:49