Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Nabór wniosków o dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, przy udziale środków PFRON (SOW)

Utworzono dnia 07.11.2023
Szanowni Państwo,
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie informuje, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) począwszy od 1 stycznia 2023 r. zobowiązał wszystkie samorządy powiatowe do prowadzenia w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) pełnej obsługi wniosków o dofinansowanie zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych. 
 
Mając na względzie powyższe, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie informuje, że wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON zadania w ramach sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych w 2024r r. będą rejestrowane i obsługiwane wyłącznie w dedykowanym i bezpłatnie udostępnionym osobom niepełnosprawnym programie System Obsługi Wsparcia (SOW). 
 
W związku z powyższym informujemy, że:
nabór wniosków został otwarty za pomocą SOW w dniu 1 listopada 2023 r. z użyciem przygotowanych przez PFRON formularzy wniosków o dofinansowanie i trwał będzie do dnia 30 listopada 2023 roku, 
wszystkie dokumenty niezbędne do złożenia wniosku Wnioskodawca może skanować/powielać w formie elektronicznej i dołączać do wypełnionego elektronicznie wniosku w SOW,
SOW umożliwia złożenie samego wniosku i uzupełnienie o wymagane załączniki w późniejszym czasie.
 
Aby złożyć wniosek drogą elektroniczną poprzez SOW, Wnioskodawca musi posiadać:
dostęp do Internetu,
aktywne konto mailowe (u dowolnego dostawcy usług) oraz nr telefonu komórkowego,
skany (zdjęcia cyfrowe) wymaganych załączników (SOW akceptuje pliki .jpg lub .pdf o objętości do 20 MB),
Profil Zaufany (Profil Zaufany można założyć bez wychodzenia z domu poprzez stronę internetową https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany
 
W celu złożenia wniosku, należy wejść na stronę internetową http://sow.pfron.org.pl i dokonać rejestracji Wnioskodawcy w SOW. 
 
Proces składania wniosku w SOW polega na wypełnianiu wyświetlanych pól oraz dodaniu skanów (zdjęć cyfrowych) wyżej wymienionych dokumentów. 
Dzięki skorzystaniu z SOW Wnioskodawca może śledzić etapy obsługi złożonego 
przez siebie wniosku.
SOW umożliwia również pełną komunikację z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie w zakresie złożonego wniosku.
Szczegółowe informacje na temat możliwości i funkcjonowania SOW znajdują 
się na stronie: https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/
 
W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie pod nr tel. 22 738 15 05.

ZAŁĄCZNIKI: