Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

ZAPYTANIE OFERTOWE- 5/COVID/2020

Utworzono dnia 09.10.2020

Powiat Pruszkowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie, w związku z realizacją Projektu p.n.: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, zwanego dalej „Projektem'’, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 - Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego ogłasza zapytanie ofertowe dot. zakupu sprzętu.

ZAŁĄCZNIKI:

zawiadomienie o wyborze

Utworzono dnia 16.10.2020, 13:45

informacja z otwarcia ofert

Utworzono dnia 16.10.2020, 13:45

Zapytanie ofertowe - COVID - sprzęt - 08.10.2020 - pdf

Utworzono dnia 09.10.2020, 10:29

Zapytanie ofertowe - COVID - sprzęt - 08.10.2020 -Formularz oferty

Utworzono dnia 09.10.2020, 10:29