Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zapraszamy do zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Utworzono dnia 23.09.2019

OGŁOSZENIE NR 1/PCPR STAROSTY PRUSZKOWSKIEGO z dnia 10 września 2019 r.

 

Starosta Pruszkowski informuje o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych są:

- organizacje pozarządowe,

- fundacje

- oraz jednostki samorządu terytorialnego (powiatu i gmin) działające na terenie Powiatu Pruszkowskiego.

Zgłoszenia kandydatów wraz z uzasadnieniem dokonują wyżej wymienione podmioty w formie pisemnej do Starosty Pruszkowskiego w terminie do dnia 21 października 2019 r.

Wzór karty zgłoszenia kandydata na członka Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI:

Karta zgłoszenia kandydata

Utworzono dnia 23.09.2019, 12:08

Ogłoszenie Starosty Pruszkowskiego

Utworzono dnia 23.09.2019, 12:08