Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Polecenie Wojewody z dnia 24.03.2020 r.

Utworzono dnia 26.03.2020

Polecenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 24.03.2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia działalności, na terenie województwa mazowieckiego, w terminie od dnia 26 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r. w:
a) placówkach wsparcia dziennego;
b) centrach integracji społecznej;
c) klubach integracji społecznej;
d) dziennych domach i klubach seniora;
e) środowiskowych domach samopomocy;
f) warsztatach terapii zajęciowej.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wojewoda może wydawać polecenia obowiązujące wszystkie organy administracji rządowej działające w województwie i państwowe osoby prawne, organy samorządu terytorialnego, samorządowe osoby prawne oraz samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. Polecenia podlegają natychmiastowemu wykonaniu

ZAŁĄCZNIKI: