Menu górne

Wyszukiwanie

Ochrona zdrowia

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie

W strukturach Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie funkcjonuje:
Poradnia zdrowia psychicznego,
Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci (od 2012 roku brak kontraktu z NFZ),
Poradnia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu


Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych

Zatrudnieni lekarze udzielają porad specjalistycznych w zakresie psychiatrii, psycholodzy wykonują diagnostykę psychologiczną oraz terapię indywidualną. Z uwagi na warunki lokalowe nie są prowadzone terapie grupowe.


Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży

Z informacji SPZ ZOZ w Pruszkowie wynika, że od 2012 roku poradnia nie funkcjonuje
ze względu na brak lekarza psychiatry dziecięcego. W związku z brakiem personelu NFZ nie przyznał kontraktu na ww. poradnię.

W Poradni udzielano porad specjalistycznych w zakresie psychiatrii dla dzieci i młodzieży, prowadzono diagnostykę psychiatryczną i psychologiczną zaburzeń, psycholodzy prowadzili terapię indywidualną i sesje rodzinne.

psycholodzy prowadzili terapię indywidualną i sesje rodzinne.

Poradnia Odwykowa

Poradnia zatrudnia terapeutów i lekarzy - płatnikami są NFZ i ościenne Gminy. Poradnia proponuje :
· terapię dla osób uzależnionych ( zakres podstawowy i pogłębiony),
· terapię dla osób współuzależnionych,
· terapię dla osób doświadczających przemocy domowej,
· terapię dla dorosłych dzieci alkoholików ( DDA).
Terapia prowadzona jest w grupach terapeutycznych.

Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia
im. prof. Jana Mazurkiewicza

W strukturach Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza funkcjonuje:

1. Izba Przyjęć Psychiatryczna i Neurologiczna.
2. Opieka stacjonarna:
- Oddziały ogólno psychiatryczne,
- Oddziały psychiatrii sądowej,
- Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych w Komorowie,
- Oddział Neurologiczny,
- Oddział Udarowy,
- Oddział psychogeriatryczny,
- Oddział Dzienny Psychiatryczny,
3. Opieka Długoterminowa (ZOL).
4. Opieka Pozaszpitalna:
- Psychiatryczny Zespół Leczenia Środowiskowego,
- Poradnie.
Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia.

Dane teleadresowe gminy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie

ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków

tel. (22) 738-15-01,
fax: (22) 738-15-06

e-mail: pcpr@powiat.pruszkow.pl
www: http://www.pcpr.pruszkow.pl

Bannerki

Powiat Pruszkowski Biuletyn Informacji Publicznej
Powiat Pruszkowski