Menu górne

Wyszukiwanie

Wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w latach budżetowych 2015 - 2019

Ogłoszenie

Zarządu Powiatu Pruszkowskiego

o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
z zakresu pomocy społecznej – prowadzenie Domu Pomocy Społecznej
dla osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w latach budżetowych 2015 - 2019.

Wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w latach budżetowych 2015 - 2019(pobierz pdf)

Zarząd Powiatu Pruszkowskiego spośród ofert złożonych do dnia 30 stycznia 2015 r., dokonał wyboru oferty podmiotu niezaliczanego do sektora finansów publicznych na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.
Zadanie pod nazwą „Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w latach budżetowych 2015 - 2019” będzie realizowane od dnia 10 lutego 2015 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku przez Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej.
Na realizację wyżej wymienionego zadania będą przeznaczane środki finansowe z dotacji celowej Wojewody Mazowieckiego.

Dane teleadresowe gminy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie

ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków

tel. (22) 738-15-01,
fax: (22) 738-15-06

e-mail: pcpr@powiat.pruszkow.pl
www: http://www.pcpr.pruszkow.pl

Bannerki

Powiat Pruszkowski Biuletyn Informacji Publicznej
Powiat Pruszkowski