Menu górne

Wyszukiwanie

OFERTA WSPÓŁPRACY

W związku z realizacją przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”, w ramach którego przewidziane jest dofinansowanie ze środków PFRON dla indywidualnych osób niepełnosprawnych
do zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, Centrum poszukuje lekarzy
o specjalizacji lekarz rehabilitacji medycznej, chirurg, ortopeda, neurolog,
jako ekspertów do opiniowania wniosków.

Zadaniem eksperta będzie potwierdzenie celowości wyposażenia wózka o napędzie elektrycznym w dodatkowe wyposażenie wskazane przez wnioskodawcę przy uwzględnieniu ograniczeń i dysfunkcji oraz potrzeb wynikających ze stanu zdrowia danego wnioskodawcy.

Szczegółowych informacji udziela Kamila Parnicka – Kierownik Zespołu ds. działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Cudzoziemców pod nr tel. 022 738 15 02.

Oferty współpracy prosimy przesłać na adres: pcpr@powiat.pruszkow.pl lub złożyć
w sekretariacie Centrum, ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków. Termin przesyłania ofert: 21.10.2014 r.

Ekspertem nie może być osoba, która aktualnie oraz w ciągu ostatnich 3 lat,
była przedstawicielem prawnym lub handlowym, członkiem organów nadzorczych
bądź zarządzających lub pracownikiem firmy oferującej sprzedaż wózków o napędzie elektrycznym.

Dane teleadresowe gminy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie

ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków

tel. (22) 738-15-01,
fax: (22) 738-15-06

e-mail: pcpr@powiat.pruszkow.pl
www: http://www.pcpr.pruszkow.pl

Bannerki

Powiat Pruszkowski Biuletyn Informacji Publicznej
Powiat Pruszkowski