Menu górne

Wyszukiwanie

Dom Pomocy Społecznej w Pruszkowie

Osoba kontaktowa w sprawie Domu Pomocy Społecznej w Pruszkowie:
Daniel Buraczewski, tel. (22) 738 15 05.

Dom Pomocy Społecznej
prowadzony przez
Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek
Krzyża Chrystusowego
w Pruszkowie.
05-800 Pruszków
ul. Żbikowska 40
telefon/fax 22 758-66-14
e-mail dps.pruszkow@o2.pl

Dyrektor: Siostra Dorota Drużdżel

Dom Pomocy Społecznej w Pruszkowie zapewnia całodobową opiekę dla 93 dzieci i osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. W 2007 roku placówka osiągnęła wymagane standardy i decyzją Wojewody Mazowieckiego uzyskała pozwolenie na prowadzenie działalności na czas nieokreślony.

Siostry oraz personel świecki otacza troską opiekuńczo-rewalidacyjną niepełnosprawne mieszkanki oraz zaspokaja ich potrzeby poprzez świadczenie usług bytowych i wspomagających (społecznych, terapeutyczno-rehabilitacyjnych, religijnych, edukacyjnych i zdrowotnych).

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej ogłaszany jest corocznie w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Dane teleadresowe gminy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie

ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków

tel. (22) 738-15-01,
fax: (22) 738-15-06

e-mail: pcpr@powiat.pruszkow.pl
www: http://www.pcpr.pruszkow.pl

Bannerki

Powiat Pruszkowski Biuletyn Informacji Publicznej
Powiat Pruszkowski