Menu górne

Wyszukiwanie

Dom Pomocy Społecznej w Czubinie

Osoba kontaktowa w sprawie Domu Pomocy Społecznej w Czubinie:
Daniel Buraczewski, tel. (22) 738 15 05.

Dom Pomocy Społecznej w Czubinie
05-840 Brwinów
tel: (22) 729-51-27

<"http://www.dpsczubin.com.pl">strona www DPS Czubin
e-mail: dpsczubin@vp.pl

Dyrektor: Pani Bożena Ploch

Dom Pomocy Społecznej w Czubinie działa od 1999 roku jako samodzielna jednostka budżetowa Powiatu Pruszkowskiego. W 2010 roku decyzją Wojewody Mazowieckiego Dom Pomocy Społecznej uzyskał pozwolenie na prowadzenie placówki na czas nieokreślony.

Placówka ma charakter koedukacyjny, obejmuje całodobową opieką 104 osoby dorosłe niepełnosprawne intelektualnie. W Domu świadczone są usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające w formach i zakresie wynikającym z indywidualnych potrzeb mieszkańca.

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej ogłaszany jest corocznie w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Dane teleadresowe gminy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie

ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków

tel. (22) 738-15-01,
fax: (22) 738-15-06

e-mail: pcpr@powiat.pruszkow.pl
www: http://www.pcpr.pruszkow.pl

Bannerki

Powiat Pruszkowski Biuletyn Informacji Publicznej
Powiat Pruszkowski