Menu górne

Wyszukiwanie

Warsztat Terapii Zajęciowej " Ognisko" w Pruszkowie

Warsztat Terapii Zajęciowej " Ognisko" w Pruszkowie
Osoba kontaktowa w sprawie Warsztatów Terapii zajęciowej:

Piotr Kalbarczyk (22) 738 15 05 Warsztat Terapii Zajęciowej " Ognisko" ul. 3 maja 56, 05-800 Pruszków

tel: (22) 758-67-82
Kierownik: Pani Aneta Jaworska

Warsztat Terapii Zajęciowej " Ognisko" powstał w 1994r. Obecnie Warsztat mieści się w Pruszkowie przy ul. 3 maja 56.

Warsztat jest placówka pobytu dziennego. Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00. Placówka zapewnia terapie i opiekę 30 osobą niepełnosprawnym intelektualnie. Prowadzona jest terapii zajęciowa w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej.

Odbywa się ona w grupach pięcioosobowych w sześciu pracowniach terapeutycznych:

- pracownia dziewiarska,
- pracownia umiejętności społecznych,
- pracownia plastyczna,
- pracownia gospodarstwa domowego,
- pracownia techniczna ze stanowiskiem uzawodnienia,
- pracownia gospodarcza,
- pracownia multimedialna.

W ramach zajęć w warsztacie rozwijane są u uczestników:

- umiejętności życia codziennego (trening ekonomiczny, trening higieny, trening pielęgnowania zieleni. itp.).

- adaptacja do życia w środowisku społecznym ( trening umiejętności interpersonalnych, trening rozwiązywania konfliktów, trening zachowania w sytuacjach trudnych i niespodziewanych).

- rozwijanie psychofizycznych umiejętności niezbędnych w pracy (trening pracy zespołowej, organizowanie stanowiska pracy itp.).

Uczestnicy WTZ "Ognisko" biorą udział w szeregu imprez dla osób niepełnosprawnych jak również mieszkańców okolicznych miejscowości ( np.: przegląd twórczości, wystawy, rajdy rowerowe, pikniki).

Organizowane są także wycieczki jedno i wielodniowe mające charakter uspołeczniający, edukacyjny, integracyjny i krajoznawczy.

W ośrodku działa sekcja Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych "Dzikie Żbiki", które ma na swoim koncie udział w wielu imprezach sportowych.

Podsumowując, Warsztat Terapii Zajęciowej " Ognisko" w Pruszkowie zgodnie ze swoimi założeniami realizuje zadania mające na celu usamodzielnienie i rozwój umiejętności społecznych uczestników.

www
e-mail: psouukolowpruszkowie@wp.pl

Dane teleadresowe gminy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie

ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków

tel. (22) 738-15-01,
fax: (22) 738-15-06

e-mail: pcpr@powiat.pruszkow.pl
www: http://www.pcpr.pruszkow.pl

Bannerki

Powiat Pruszkowski Biuletyn Informacji Publicznej
Powiat Pruszkowski