Menu górne

Wyszukiwanie

Druki do pobrania 1. WNIOSEK O PRZYZNANIE DODATKU WYCHOWAWCZEGO 500+


 2. WNIOSEK O POMOC W RAMACH IPI

 3. Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności

 4. Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej

 5. Dofinansowanie ze środków PFRON dla indywidualnych osób niepełnosprawnych do likwidacji barier funkcjonalnych, w tym architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się


 6. Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON dla indywidualnych osób niepełnosprawnych do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

 7. Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON dla indywidualnych osób niepełnosprawnych do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego

 8. Wniosek dofinansowanie ze środków PFRON dla indywidualnych osób niepełnosprawnych do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym

 9. Wniosek dofinansowanie ze środków PFRON do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej

 10. Wniosek o dofinansowanie usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika dla osoby niepełnosprawnej za środków PFRON


 11. Wniosek dofinansowanie sportu, kultury, turystyki i rekreacji ze środków PFRON


 12. Zasady wydawania Nowych Kart Parkingowych
 13. Wzór oferty dotyczącej realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25)Dane teleadresowe gminy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie

ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków

tel. (22) 738-15-01,
fax: (22) 738-15-06

e-mail: pcpr@powiat.pruszkow.pl
www: http://www.pcpr.pruszkow.pl

Bannerki

Powiat Pruszkowski Biuletyn Informacji Publicznej
Powiat Pruszkowski