Menu górne

Wyszukiwanie

M E D I A C J E

Mediacja jest procedurą rozwiązywania konfliktu, w której fachowy i doświadczony mediator towarzyszy uczestnikom/stronom w procesie uzgodnień, pomagając w usprawnieniu komunikacji, zdefiniowaniu kwestii spornych, określeniu potrzeb i interesów każdej ze stron oraz, o ile taka jest ich wola, wypracowaniu wzajemnie satysfakcjonującego oraz świadomego porozumienia.

1. STOWARZYSZENIE MEDIATORÓW RODZINNYCH
adres rejestracyjny: Pod Lipą 4 lok.35, 02-798 Warszawa
adres siedziby/ adres korespondencyjny: ul. Senatorska 24 lok.3, 00-095 Warszawa
telefon: 502-277-822 (czynny w środy i czwartki w godz. 9-19)
e-mail: smr@smr.org.pl

2. POLSKIE CENTRUM MEDIACJI
Ulica i numer:
Jagiellońska 58 lok. 122
03-468 Warszawa
Mazowieckie
Polska

E-mail: pcm@mediator.org.pl

Telefon: 022 826-06-63; 692-48-15
Faks: 022 692-48-16
3. Polskie Centrum Mediacji - Ośrodek Mediacji w Warszawie
Okólnik 11 lok. 9
00-368 Warszawa
Tel.: 22 826 06 63
Faks: 22 826 06 63
www.mediator.org.pl

4. Polskie Stowarzyszenie Edukacji Prawnej
Mediacje w sprawach karnych, nieletnich, sąsiedzkich i rodzinnych – w sprawach z terenu Warszawy i okolic
Kredytowa 6, m. 73, 00-062 Warszawa
Tel.: (22) 423 36 12, 423 76 92, Fax: (22)826 10 27, psep@psep.pl, psep.pl

5. FUNDACJA STO POCIECH
ul. Freta 20/24a, 00-227 Warszawa, Biuro pon. - pt. 9.30 - 15.00, Tel: (22) 8870555, Fax (22) 887 05 55, mediacje@stopociech.pl

Dane teleadresowe gminy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie

ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków

tel. (22) 738-15-01,
fax: (22) 738-15-06

e-mail: pcpr@powiat.pruszkow.pl
www: http://www.pcpr.pruszkow.pl

Bannerki

Powiat Pruszkowski Biuletyn Informacji Publicznej
Powiat Pruszkowski