Menu górne

Wyszukiwanie

NOWE ZASADY PRZYZNAWANIA I WYDAWANIA LEGITYMACJI OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie uprzejmie informuje, że z dniem 1 sierpnia 2017 r. na mocy przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046, ze zm.), uległy zmianie zasady przyznawania i wydawania legitymacji osoby niepełnosprawnej, która uprawnia m.in. do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1138, ze zm.), ale też w przypadku wielu jednostek samorządu terytorialnego stanowi podstawę do korzystania z ulg w komunikacji miejskiej, czy zniżek w dostępie do usług w obszarze m.in. sportu, kultury i turystyki, świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Wszelkie informacje o zmianie zasady przyznawania i wydawania legitymacji osoby niepełnosprawnej są dostępne pod adresem: http://www.niepelnosprawni.gov.pl/art,783,legitymacja-osoby-niepelnosprawnej

Dane teleadresowe gminy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie

ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków

tel. (22) 738-15-01,
fax: (22) 738-15-06

e-mail: pcpr@powiat.pruszkow.pl
www: http://www.pcpr.pruszkow.pl

Bannerki

Powiat Pruszkowski Biuletyn Informacji Publicznej
Powiat Pruszkowski