Menu górne

Wyszukiwanie

Dom Pomocy Społecznej w Brwinowie

Osoba kontaktowa w sprawie Domu Pomocy Społecznej w Brwinowie: Daniel Buraczewski,
tel. (22) 738 15 05.

Dom Pomocy Społecznej dla Osób Dorosłych oraz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych
Intelektualnie prowadzony jest przez Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych
Archidiecezji Warszawskiej

05-840 Brwinów ul. Wiosenna 21
tel.: 22 738 25 30, 22 738 22 90 fax: 22 729 31 79

www.brwinow.ksnaw.pl
email: brwinow@ksnaw.pl

Dyrektor: ks. Stanisław Jurczuk

Dom Pomocy Społecznej w Brwinowie zapewnia całodobową opiekę dla 50 osób
niepełnosprawnych intelektualnie. Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 404/2014 z dnia
28 lutego 2014 r. placówka osiągnęła wymagane standardy i uzyskała pozwolenie
na prowadzenie działalności. Od 10 lutego 2015 roku Dom prowadzony jest na zlecenie
powiatu pruszkowskiego.
Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej ogłaszany jest
corocznie w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Dane teleadresowe gminy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie

ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków

tel. (22) 738-15-01,
fax: (22) 738-15-06

e-mail: pcpr@powiat.pruszkow.pl
www: http://www.pcpr.pruszkow.pl

Bannerki

Powiat Pruszkowski Biuletyn Informacji Publicznej
Powiat Pruszkowski