Menu górne

Wyszukiwanie

GRUPY WSPARCIA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie zaprasza wszystkie rodziny zastępcze do czynnego udziału w grupach wsparcia

- przewidziane terminy najbliższych spotkań

07.02.2017
09.03.2017
13.04.2017
11.05.2017


Grupa wsparcia – to forma wsparcia psychospołecznego, w której członkowie świadczą sobie różnego rodzaju pomoc, wymieniają poglądy, informacje oraz mają szansę spotkać inne osoby, które realizują podobne zadania i mają wspólne cele.

Odpowiadając na potrzeby rodzin zastępczych, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie, zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w cyklicznych spotkaniach grupy wsparcia dla opiekunów zastępczych, organizowanych w siedzibie Centrum.
Celem powstałej grupy wsparcia dla rodzin zastępczych jest wzajemna pomoc jej członków w rozwiązywaniu wspólnych problemów i trudności, wynikających z faktu pełnienia funkcji opiekuna zastępczego.
Spotkania w ramach grupy samopomocy stanowić będą miejsce wymiany doświadczeń oraz otrzymywania wsparcia i siły płynącej ze strony uczestników grupy. Poczucie obcowania z innymi, akceptacja uczuć i emocji, towarzysząca spotkaniom, sprzyja doświadczaniu siebie, innemu spojrzeniu na problem i otwarciu na inne sposoby wyjścia z trudności.
Dzielenie się osobistymi doświadczeniami, dyskusja, wspólne poszukiwanie rozwiązań konkretnych problemów, udzielanie sobie zwrotnych informacji to podstawowe formy działania grupy samopomocy. Stałym elementem spotkań będzie psychoedukacja, prezentowana w formie miniwykładów, prezentacji i warsztatów prowadzona przez specjalistów zatrudnionych w Centrum.
Udział w grupie wsparcia jest dobrowolny, zgodny z wewnętrzną potrzebą poszczególnych osób i rodzin. Spotkania grup wsparcia będą organizowane raz w miesiącu w sali 408 Starostwa. godziny spotkań 10.00 -12.00Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w grupach wsparcia, prosimy o kontakt z pracownikami Zespołu Pieczy Zastępczej, tel. 22 738 15 04.

Dane teleadresowe gminy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie

ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków

tel. (22) 738-15-01,
fax: (22) 738-15-06

e-mail: pcpr@powiat.pruszkow.pl
www: http://www.pcpr.pruszkow.pl

Bannerki

Powiat Pruszkowski Biuletyn Informacji Publicznej
Powiat Pruszkowski