Menu górne

Wyszukiwanie

Pomoc psychologiczna

Psycholog: Anna Stolarska

Zapisy telefonicznie pod numerem: (0-22) 738-15-01
Dyżur: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00

W jaki sposób umówić się na spotkanie?

Telefoniczne umówienie spotkania od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00

Co zrobić, jeśli nie mogę przybyć w wyznaczonym terminie?

W razie odwołania spotkania prosimy o kontakty telefoniczny najpóźniej w dzień poprzedzający wizytę pod wyżej wskazanymi numerami telefonów.

Dziękujemy!

Proponujemy profesjonalną i dostosowaną do indywidualnych potrzeb Klienta pomoc psychologiczną. Świadczymy pomoc w zakresie przezwyciężania trudności w okresie żałoby, straty, poczucia zagubienia i osamotnienia, trudności w utrzymaniu pozytywnych relacji interpersonalnych oraz problemów rodzinnych związanych z opieką i wychowaniem dzieci (rodziny zastępcze i naturalne).

Jeżeli problemy niszczą Twoją chęć i radość życia możesz to zmienić!

Gwarantujemy:
Pełną dyskrecję, zrozumienie i życzliwość.
Nie oceniamy i nie dajemy rad na życie.
Szanujemy Twoje prawo wyboru.
Jesteśmy Twoimi partnerami i współtowarzyszami.

Uwaga!!!
Konsultacje, poradnictwo psychologiczne oraz psychoprofilaktyka nie są psychoterapią.
Porad psychologicznych psycholog udziela zgodnie z Kodeksem Etycznym zawodu psychologa.

Oferowane formy pomocy:

Konsultacje indywidualne
Konsultacja służy dostrzeżeniu i zrozumieniu problemu, z którym zgłasza się Klient oraz motywacji do szukania wsparcia, pomocy. Konsultacja dotyczy jednego lub kilku spotkań z psychologiem. Rezultatem konsultacji jest zaproponowanie przez psychologa odpowiedniej formy pomocy np. dostarczenie specjalistycznej informacji.

Poradnictwo psychologiczne, w szczególności poradnictwo specjalistyczne dla rodzin zastępczych
Poradnictwo psychologiczne to szereg działań dostosowanych do indywidualnych potrzeb Klienta, mających na celu:
• zdiagnozowanie potrzeb Klienta, zrozumienie przez niego problemu, z powodu którego przychodzi do specjalisty, jego wpływu na ten problem oraz rozpoznania czynników potrzebnych do dokonania zmiany;
• zaplanowanie konkretnych kroków np. poprzez udział w warsztatach i/lub spotkaniach psychoedukacyjnych, które służą poradzeniu sobie z problemem przedstawionym przez Klienta;
• wspieranie Klienta, wspomaganie w rozwoju cech sprzyjających poradzeniu sobie w aktualnej trudności, w sytuacji psychologicznego kryzysu klienta.

Psychoprofilaktyka
Psychoprofilaktyka - to zespół działań, w których wykorzystuje się metody i środki psychologiczne w celu zapobiegania niekorzystnym zjawiskom w życiu człowieka powodującym zaburzenia w jego funkcjonowaniu somatycznym, fizycznym, psychicznym i społecznym.

Do kogo kierowana jest oferta

Naszą ofertę kierujemy w szczególności do osób, które:

• są rodzinami zastępczymi
• pragną pokochać dziecko pozbawione miłości i domu rodzinnego
• doświadczają trudności w relacjach z rodzicami, dziećmi, współmałżonkiem lub partnerem
• są zaniepokojone swoim zachowaniem lub zachowaniem swoich bliskich
• cierpią z powodu choroby somatycznej, zaburzeń psychicznych
• odczuwają smutek, przygnębienie, lęk
• mają trudności z podejmowaniem decyzji
• nie radzą sobie ze stresem
• znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, czują się przeciążone, odczuwają brak satysfakcji z życia
• były uczestnikami lub świadkami traumatycznego wydarzenia np. przemoc domowej
• są w żałobie po stracie bliskiej osoby
• są w trakcie sprawy rozwodowej/ w separcji
• chcą się nauczyć skutecznej komunikacji z otoczeniem,
• są zainteresowane rozwojem osobistym
• poszukują dla siebie drogi zawodowej

Metody pracy

• Charakter spotkań – indywidualny, czas i częstotliwość wg potrzeb Klienta
• Dominujące nurty podejścia psychologicznego – humanistyczny, psychologia pozytywna

Dane teleadresowe gminy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie

ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków

tel. (22) 738-15-01,
fax: (22) 738-15-06

e-mail: pcpr@powiat.pruszkow.pl
www: http://www.pcpr.pruszkow.pl

Bannerki

Powiat Pruszkowski Biuletyn Informacji Publicznej
Powiat Pruszkowski