Menu górne

Wyszukiwanie

Aktualności

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie, ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków Z A P R A S Z A

Data umieszczenia:

do złożenia ofert w trybie zapytania ofertowego dotyczącego przygotowania i dostarczenia paczek świątecznych dla podopiecznych (dzieci i młodzieży) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie.

1). Opis przedmiotu zamówienia zamieszczony został w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
2). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – został zamieszczony w Załączniku nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.
3). Planowany termin wykonania zamówienia:

termin realizacji zamówienia – do 06 grudnia 2017 r.

Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.

Uprzejmie prosimy o przesłanie oferty cenowej do dnia 16.11.2017 r. na wskazany adres
e-mail: zamowienia.publiczne@pcpr.pruszkow.pl bądź bezpośrednio w siedzibie PCPR do godziny 15.00.
Zapytanie ofertowe oświadczenie

Zapytanie ofertowe formularz

zapytanie ofertowe

Dane teleadresowe gminy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie

ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków

tel. (22) 738-15-01,
fax: (22) 738-15-06

e-mail: pcpr@powiat.pruszkow.pl
www: http://www.pcpr.pruszkow.pl

Bannerki

Powiat Pruszkowski Biuletyn Informacji Publicznej
Powiat Pruszkowski